İnsan Kaynakları


Çankaya Plast , kurumların en önemli değerlerinin “uzmanlaşmış insan gücü” olduğu bilincindedir, Çankaya Plast, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimini amaçlayan rekabetçi bir çalışma ortamı sunmaktadır.
 
 
    Çankaya Plast çalışanları; beceri, bilgi ve deneyimleriyle şirket performansına katkıda bulunurlar. Şirket; çalışanlarına, şirket hedeflerine yönelik olarak düzenlenmiş değerlendirme sistemiyle, bulundukları katkıya paralel ödeme yapar.
 
    Herkese eşit ölçüde fırsat ve açık iletişim olanakları sağlayarak kontrollü bir rekabet ile çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, Çankaya Plast`nın insan kaynakları politikasını belirler. Başvurunuz arşivimizde tutularak ileride oluşacak fırsatlar için değerlendirilecektir.